a k t u a l n o ś c i

UWAGA! Nowe numery telefonów!
Informujemy, że aktualne numery telefonów
do naszej firmy to:

tel./fax (071) 381 95 95
tel./fax (071) 381 95 76
tel./fax (071) 381 95 24

Sekretariat
tel./fax (071) 725 87 01
Dział sprzedaży
tel./fax (071) 725 87 03
tel./fax (071) 725 80 03

 

 

Dla nas zarówno duży jak i mały jest równorzędnym partnerem
w biznesie. Mamy także pełną świadomość tego jak istotną
w dzisiejszych realiach biznesowych staje się zaawansowana technologicznie specjalistyczna usługa logistyczna świadczona
w oparciu o relatywnie niskie koszty
 
 

Copyright 2006-2009 Colos Complex Logistics Solutions